Търсене в сайта:


 

Мантра медитация и себеосъзнаване

„Абсолютната Истина се спуска под формата на звукова вибрация, мантра, като ни дава възможност да Я приемем. Слушането и повтарянето на такава звукова вибрация постепенно пречиства сърцето и ума, и личността от ден на ден все повече и повече усеща истинската си идентичност.“

Процесът на мантра медитацията е много прост, но позволете ми най-напред да изложа накратко науката за идентичността, науката за истинското „аз“. Мантра медитацията е част от тази наука.

Свързваме думата „наука“ с „истина“, следователно „наука за идентичността“ означава „истина за нашето „аз“. Първият въпрос относно нашата идентичност е: „Кои сме ние всъщност?“

„Кои сме ние всъщност?“

В съвременния свят най-широко е разпространена представата, че сме химически елементи. Съвременните учени твърдят, че сме просто химически елементи, които по един или друг начин са се съединили преди много години и са създали живота. Според тяхното мнение, ние сме резултат от еволюцията на тези химични елементи и нищо повече. Под влияние на тази теория мнозинството от хората стигат до мисълта, че сме материя или съвкупност от химически елементи, че сме тези тела.

Разрешете ми да приведа доказателства, че вие всъщност не сте тяло. Първото е, че клетките, от които е съставено тялото непрекъснато се подменят. Това означава, че на всеки седем или осем години вие фактически имате ново тяло.

Че на всеки седем или осем години вие фактически имате ново тяло

Частиците вещества, които са съставяли вашето тяло преди осем години, не са същите частици вещества, които го съставят днес. Например, ръката ви – това не е същата ръка, която сте имали преди осем години, въпреки че общо взето формата ѝ се е запазила.

Една госпожа ми каза, че знае, че е тяло, защото белегът, който имала от много години се е запазил. Но в действителност дори тъканта на белега се състои от клетки, които живеят кратко време и после биват заместени от нови. Заблуждавате се, ако мислите, че тялото, което имате сега е същото тяло, което сте имали по-рано. Мислите, че това е същото тяло, само защото то се променя много бавно. Постоянно приемате храна, която е необходима за изграждане на нови клетки, а мъртвите клетки се отделят от тялото във вид на слуз, урина и т. н. По такъв начин тялото постоянно се обновява, а старите частици се изхвърлят. Вие нямате никаква представа къде се намира днес тялото, което е било върху вас преди десет години. Сега то е разпръснато по целия свят.

Понякога хората се опитват да опровергаят това, като казват, че мозъкът и нервните клетки не умират, а се запазват в течение на целия живот. Само че анализът на структурата на клетките показва, че те се състоят от съвършено малки материални частици, известни под името молекули и тези материални частици постоянно се подменят. Както вие имате тяло с всичките му органи, като сърце, черен дроб, стомах и т. н., така и всяка клетка има малки органи, известни под името органели. И подобно на тялото, което всмуква нови частици вещества и изхвърля отпадъците, всяка клетка постоянно всмуква нови материални частици и изхвърля отпадъци. Това означава, че атомите, от които са съставени мозъкът и нервните клетки постоянно се подменят. Следователно не може да се твърди, че мозъкът и нервните клетки остават едни и същи през целия живот.

Главното тук е да разберете, че вие не сте грубо физическо тяло. Има и друго доказателство за това твърдение. Ще можете да го проучите задълбочено по-късно.

Второто доказателство е, че не сте ум – умът също така непрекъснато се променя. За да разберете по-ясно това, можете да направите следното просто упражнение. Погледнете някакво изображение или предмет. Те се намират пред вас, а вие сте свидетел или наблюдател. Сега затворете очи и задръжте същото изображение или форма на предмета в ума си. Вие продължавате да го разглеждате като свидетел, но сега образът се намира в ума ви, а не извън тялото ви. Той е по-близко. Това е единствената разлика. Можете да гледате изображението, което е в ума ви, както гледате картината на стената.

По подобен начин вие сънувате хубави или лоши сънища. Вие сте този, който наблюдава прекрасните или отвратителните мисли и вие сте този, който се старае да се избави от лошите мисли и да задържи прекрасните. Непрекъснатият поток от мисли се носи в ума ви, а вие го наблюдавате сякаш гледате филм. И така кой е този, който съзнава, че умът се променя? Кой наблюдава ума? Това сте вие – душата.

Има още един опит, познат на всички, който е показателен, че вие не сте ум. Понякога на учениците им е трудно да съсредоточат ума си в урока или в домашната работа, защото умът иска да се занимава с нещо друго. Умът се превключва например върху сърфинга, но след това ученикът си спомня какво трябва да прави и се опитва да върне ума си обратно. По подобен начин йогата сяда да медитира, но умът му продължава да странства и той се опитва да го върне под контрола си. Кой именно наблюдава как умът скача от един предмет на друг? Кой е този, който опитва да управлява ума? Това сте вие – трансцедентната личност. Вие имате ум и вие имате тяло. Умът и тялото могат да бъдат сравнени с дреха, която ви покрива – умът прилича на риза, а грубото физическо тяло – на връхна дреха. Вие сте душа, вечно живо същество, което временно пребивава в тялото.

Умът и тялото могат да бъдат сравнени с дреха, която ви покрива – умът прилича на риза, а грубото физическо тяло – на връхна дреха. Вие сте душа, вечно живо същество, което временно пребивава в тялото.

Всички знаят, че са съществували преди десет години и че съществуват сега. Въпреки че тялото и умът непрекъснато се променят, има постоянен фактор или основа. Това сте вие, живото същество. Не вие имате душа, а обратно вие сте душа. Такава е вашата истинска идентичност. „Ахам брахмасми: Аз съм вечно живо същество. Аз съм неотделима частица от Върховната Душа. Аз съм искра от върховната Душа“. По същество вие сте дух, а не материя.

Наред с разбирането на същността си вие имате нужда да осъзнаете своето положение. То е положение на подвластен, а не на владетел – вие не сте всемогъщи. Въпреки че сте дух, а не материя, вие не сте Върховен дух. Ако бяхте Върховен дух, вие нямаше да попаднете в колелото на ражданията и умиранията и да сте пропити с невежество. Нямаше да сте забравили идентичността си и нямаше да страдате и да се борите така упорито с материалната си природа. Следователно не е трудно да се разбере, че вие не сте всемогъщи, а обратно – вие сте подвластна и неотделима частица на Върховната душа.

Това ни води към заключителния аспект на нашата идентичност – към нашата функция. Естествено е човек да попита: „Ако аз съм духовна душа, а не материя, ако аз съм подвластна и неотделима частица на Върховния дух, тогава каква е моята естествена функция? Какво трябва да правя?“ Отговорът е, че естествената функция на живото същество се състои в любовно служене на Върховния дух. Живото същество, доколкото то е нематериално, не може да придобие щастие в опита си да бъде господар на материалната природа или като ѝ се наслаждава. Всички искат щастие, но поради това, че погрешно се смятат за материя (т. е. материално тяло), те се опитват да намерят щастие в материята. Мислят, че могат да бъдат щастливи, като просто направят своето тяло щастливо, но не са щастливи никога. Те както и преди изпитват вътрешен глад. Живото същество се нуждае от духовна храна. Тази духовна храна е вкуса към любовта, отправена към Бога. Живото същество изпитва истинско щастие, когато възстанови любовните си взаимоотношения с Върховната Душа.

Живото същество изпитва истинско щастие, когато възстанови любовните си взаимоотношения с Върховната Душа.

Всички велики личности са разбрали този факт и действат въз основа на него. И така, ето накратко що е наука за идентичността: разбиране за нашата действителна същност, положение и функции.

Мантра медитацията е неотделима част от науката за идентичността и е предназначена за изчистване на ума от всички неправилни представи за истинската идентичност. Умът трябва да се пречисти с помощта на сила, която е достатъчна, за да се осъществи това пречистване. В края на краищата за нас самите е непосилно да се избавим от невежеството и да се издигнем в Божието Царство, но с помощта на практиката мантра медитация умът може да се пречисти.

„Мантра” означава трансцедентна звукова вибрация, звук, който излиза извън пределите на материалния свят.

„Мантра” означава трансцедентна звукова вибрация, звук, който излиза извън пределите на материалния свят. Той не възниква в материалния свят – възниква в Божието Царство и се спуска на материално равнище, без по никакъв начин да губи духовна сила. Мантрата не е нещо, което може да бъде измислено от кого да е, в действителност тя трябва да бъде получена от духовен учител, който я е получил от своя духовен учител, който я е получил от своя духовен учител и т. н. Тя се предава от духовни учители на ученици от незапомнени времена. Няма историческо начало – веригата на ученическата приемственост започва от самия Бог. Абсолютната Истина се спуска във форма на звукова вибрация, мантра, която ни дава възможност да Я приемем. Слушането и повтарянето на такава звукова вибрация постепенно пречиства сърцето и ума, и личността от ден на ден все повече съзнава истинската си идентичност.

Съществуват няколко начина за възпяване на мантри. Първият се заключава в просто многократно повторение на дадена мантра. Вторият начин се нарича джапа йога. Практиката джапа йога изисква участие на езика, на ушите и на пръстите.

Практиката джапа йога изисква участие на езика, на ушите и на пръстите.

Това означава, че човек не трябва да прави разлика между вътрешна и външна активност. Много хора мислят, че медитацията е само вътрешна активност. Те не съзнават, че външната им дейност въздейства на вътрешното им съзнание. Ако слушате песента с ушите си, то тази песен остава в ума ви. Това означава, че всичко, с което са заети сетивата ви, въздейства на съзнанието ви.

Това означава, че всичко, с което са заети сетивата ви, въздейства на съзнанието ви.

Не мислете, че духовно означава нещо просто изключително вътрешно – вътрешният свят не трябва да се отделя от външния.

Затова сетивата трябва да са заети по такъв начин, че да помагат на личността да си спомни за своята идентичност и за своите взаимоотношения с Бога. Наместо да оставяме сетивата без работа (което в действителност е невъзможно), можем да им дадем да се занимават с джапа йога. Например, всички имат склонност да пипат нещо с ръце. Ето защо много хора пушат цигари – на тях просто им харесва да докосват нещо и да го въртят в ръката си. Те едва ли въобще пушат! Така тази естествена склонност може да бъде пренасочена и използвана за пречистване на съзнанието и по такъв начин може да помогне да осъзнаете или да си спомните вашата истинска идентичност.

„Йога“ означава „връзка“ или „съединяване“ с Бога. „Джапа йога“ означава възпяване на мантри с използване на усещането за допир (пръсти и устни) и сетивото слух (уши). Методът, при който се използва броеница, се състои в повтаряне на мантра, съпроводено с докосване на зърната на броеницата и възпяване на мантрата по един път на всяко мънисто. Помнете, че трябва да възпявате достатъчно силно, така че собствените ви уши да чуват мантрата, като се стараете ясно да произнасяте всяка сричка. Заниманията с джапа йога обикновено се извършват в усамотение.

Най-добре е да се занимавате с джапа йога сутрин, след ставане и вземане на душ. Можете да седите и да възпявате известно време или понеже на много хора им е трудно да седят дълго време без да задремят, може да практикувате джапа йога като се разхождате в уединение, например по морския бряг или в парка. Надвечер, примерно по залез слънце, също е добре да се възпява джапа. Оставете настрана работата и възпявайте определен брой пъти с броеницата, като започнете с един кръг сутрин и един кръг вечер. След това можете постепенно да увеличавате броя на кръговете, които възпявате ежедневно.

Мантрите може да се възпяват и на ум. За това не се изискват подробни обяснения. Ако човек системно възпява мантри на глас, то те автоматически и самопроизволно ще започнат да се появяват в ума му.

Киртан е още един начин за възпяване на мантри. „Киртан“ означава възпяване на мантри от повече от един човек.

„Киртан“ означава възпяване на мантри от повече от един човек.

Това е съвместно възпяване, докато джапа йога и възпяването на ум са индивидуални практики. Някои хора казват, че мантрата губи силата си, ако бъде възпявана на глас. Разбира се, това са глупости. Ако нечия мантра загубва силата си, когато е възпявана на глас, тогава тя въобще няма сила. „Мантра“ означава звук, който не е нещо различно от Бога, а Бог никога не губи силата си и не отслабва. Той никога не губи силата Си.

Слушането и възпяването на мантри в компанията на други хора може да се съпровожда от свирене на музикални инструменти, ако искате това. Няма строги правила – можете да възпявате високо и да танцувате или да седнете вкупом и да пеете тихо. Като правило един човек води, а другите повтарят след него.

 

 

Въпроси и отговори

Въпрос: Няма ли да ни доскучае с еднообразието си възпяването на един и същи звук?

Отговор: Не. Когато човек възпява, мантрата започва да извиква все повече и повече чувства. Възпяването не е скучно и механично, а напротив, то все по-силно и по-силно подбужда страстния стремеж на душата да установи действителни любовни взаимоотношения с Върховната Душа. Колкото повече човек възпява Имената на Бога, толкова по-ясно започва да чувства Бога в самото му име. Той започва да чувства вкуса на Бога в Имената Му и Те стават за него много сладки.

Светската звукова вибрация, разбира се е съвсем друга – колкото повече я слушате или възпявате, толкова по-малко я намирате привлекателна. Една песен може да е хит месец и после с нея е свършено. Хората са уморени от нея и тя започва да ги отегчава.

Имената на Бога действат по противоположен начин – не след дълго човек започва да изпитва някакво влечение към тях и постепенно вкусът на Божиите Имена става все по-сладък и по-сладък. Моят духовен учител е започнал да слуша и възпява Божиите Имена от раждането си и когато той остави тази планета на осемдесетгодишна възраст, те още силно го привличаха. Ако човек не е мазохист, то за него ще е невъзможно да продължи да слуша и възпява един и същи звук, ако в него няма нищо приятно. Този, който повтаря Имената на Бога, не е мазохист, а както всички други търси удоволствие.

Всички ние искаме удоволствие. То е цел. Например някой може да се опита да „изцеди“ удоволствие от нов албум със записи. Той го носи вкъщи, поставя го във възпроизвеждащото устройство, слага си слушалките, мислейки: „Страхотно. Ето, това ми трябва!“. Ала след като го слуша сто пъти, той не го иска повече. Имената на Бога обаче може да се възпяват стотици пъти всеки ден и никога да не се уморявате от това възпяване, а напротив да усещате върховен вкус, да изпитвате вътрешно щастие.

Въпрос: „Ом“ мантра ли е?

Отговор: Да, „ом“ е звукова вибрация на Върховната Личност на Бога.

Трансцедентната вибрация омкара е звукова форма на Върховната Личност на Бога. Цялото ведическо знание и настоящото космическо проявление са произлезли от този звуков образ на Върховния Господ.

Чаитанйа-чаритамрита, Мадхя-лила, 6.174

Ведическата звукова вибрация омкара е основна дума във ведическата литература и е основа на всички ведически вибрации. Затова трябва да се отнасяме към омкара като към звуков образ на Върховната Личност на Бога и като на извор на космическото проявление.

Чаитанйа-чаритамрита, Ади-лила, 7.128

За съжаление, някои хора възпяват звуковата вибрация „ом“ с цел да станат Бог. Тези хора се наричат философи „аз съм Бог“ или философи майавади. Мнозинството от т. н. йоги и духовни учители дошли на Запад от  Индия, всъщност преподават философията майавади, или философията „аз съм Бог“. Много от тях и учениците им възпяват „ом“. Понякога ние избягваме да възпяваме звуковата вибрация „ом“, за да не бъдем разбрани неправилно от другите, в смисъл, че и ние сме от идейната школа „аз съм Бог“. Тези хора са много привързани към възпяването на „со хам“, което всъщност значи „аз съм То“ или „аз съм Бог“. Но ние не приемаме такова нелепо заключение. Ако някое живо същество е Бог, то и дума не може да стане за това, че то може да попадне под властта на невежеството. С други думи, ако вие бяхте Бог, то нямаше да има нужда да седите и да медитирате, стремейки се да си спомните, че сте Бог. На Бог не му е необходимо да медитира, за да си спомни, кой е. Затова, ако човек възпява „ом“, то той ще има повече полза, ако разбере, че „ом“ е звуков образ на Върховната Личност на Бога. Бог е личност, а не просто безлична сила.

Въпрос: Не е ли възпяването нещо като автохипноза, при която човек просто хипнотизира себе си, за да стане робот и да не чувства нищо?

Отговор: Мантрата не хипнотизира човека. В действителност мантрата събужда личността. Хората са вече хипнотизирани. Те са пленени и хипнотизирани от своите усещания. Например някакъв младеж пътува с кола по улицата и изведнъж вижда голяма неонова реклама на Макдоналдс и изпитва „пристъп на Големия Мак“. Какво представлява „пристъпът на Големия Мак“? Младежът си пътува по улицата по свои си работи, когато внезапно го хипнотизира голяма реклама – тя го завладява, води го до паркинга, извлича го от колата към закусвалнята, изважда парите от джоба му, кара го да прави нещо, което той знае, че не трябва да прави и в края на краищата той седи в закусвалнята и като че ли в транс яде. После си тръгва със застинал поглед. Ето, това е „пристъп на Големия Мак“. Сетивата му са го завладели и са хипнотизирали усещанията му.

И така, същественото е да сме свободни. Всички искаме да сме щастливи и свободни. Никой не иска да е роб, но работата е в това, че всички ние сме роби на усещанията си. Тъй като хората мислят, че са тела, те изпълняват всичко, което поискат техните сетива. Усещанията непрекъснато ги мъчат, като куп жени или деца, които през цялото време искат още нещо. Всички те в едно и също време изискват нашето внимание. „Дай ми това, дай ми онова, искам, искам, …“ Например някой се връща у дома късно вечерта, тялото му е уморено и иска да спи, но езикът му иска да яде. Така че той седи, практически заспивайки, но езикът му говори: „Не! Искам още!“. Или може би гениталиите започват да искат секс. Сетивните нужди на тялото никога не оставят на мира личността.

Следователно въпросът е в това, как личността да се избави от ситуацията, при която нейните сетива я тласкат насам-натам? Възможно е някой да каже: „Аз просто искам да правя това, което искам, когато ми се доще.“ Но всичко, което в действителност казва този човек е, че когато и да го призове кое да е от неговите сетива, той ще го последва. Хората мислят, че това е свобода, но всъщност това е робство. Техните сетива са техни стопани и ги принуждават да правят всевъзможни неща.

Разбира се, това се харесва на рекламодателите. Защо? Защото робът на сетивата е едновременно и роб на тези, които произвеждат предметите, към които са привързани сетивата. Например една телевизионна реклама гласи: „Позволи си да отидеш в „Пица Хът“, позволи си да отидеш в „Пица Хът!“ С други думи, ако видите надпис „Пица Хът“, когато пътувате с кола по улицата и вашите сетива ви казват „Искам това“, то вие трябва да им се подчините. По никой начин не трябва да ги управлявате. Рекламодателите искат просто да позволите на сетивата си да правят, каквото си поискат и да ви управляват, за да могат самите те да ви държат във властта си.

Човек, който не владее своите сетива, прилича на наркоман, който се намира във властта на търговец на наркотици. Хероиноманът е роб не само на пагубния си навик, но също така и на продавача на хероин.

Истински свободен е човекът, който е в състояние да отличи действителните физически потребности на тялото от мнимите. Само този, който е вътрешно удовлетворен може да направи това, защото знае за своята истинска идентичност и е утвърдил любовните си взаимоотношения с Бога.

Ако пеете системно мантри, ще започнете да усещате, че те всъщност ви помагат да излезете от транса и да станете свободна личност. Сетивата може да ви викат и да се опитват да ви отвлекат от вашето занимание, но ако мантрата е във вашия ум, тя всъщност действа като потупване, което може да събуди хипнотизирания. Тя ви събужда за реалността, че вие не сте тяло. Вие сте вечна душа, слуга на Бога, затова не трябва да служите на своите сетива.

Себеосъзнаването е постъпателен процес. Ние живеем в материално тяло, в материален свят. Всички постоянно се отнасят към нас така, сякаш сме тяло, особено нашите роднини. Затова е много лесно да се поддадем на илюзията, че сме тяло, даже ако на равнището на логиката знаем, че това не е така. Когато говорим за системата йога или за практикуващия медитация, имаме предвид този, който постоянно помни своята истинска идентичност, даже и да живее в света. Целта е да се запази гяна или знанието. Можем да се намираме в света и да не сме част от него, да не сме под негово влияние. Това е възможно, ако се занимаваме с мантра медитация.

Много хора погрешно правят разлика между всекидневния си живот и практиката на медитацията. Но истинска медитация означава, че вие постоянно помните кой сте и какви са вашите взаимоотношения с Бога.

Но истинска медитация означава, че вие постоянно помните кой сте и какви са вашите взаимоотношения с Бога.

В това се заключава истинският смисъл на медитацията. Можете да медитирате движейки се или седейки.

Въпрос: Някои от преподаващите медитация казват, че ако изкажете някому своята мантра или ако възпявате мантрата на глас, то тя ще загуби своята сила. Но след като вие казвате, че хората могат да възпяват мантри или Имената на Бога на глас, дори под съпровод на музикални инструменти и даже заедно с други хора, то това изглежда явно противоречи на учението, че мантрата губи своята сила, ако я възпяват на глас.

Отговор: Истинската мантра не е нещо отделено от Бога. Имената на Бога, Неговата слава, Неговите слова – всичко това се съдържа в думата „мантра“. С други думи мантрата всъщност представлява звуков образ на Бога. Хората, които казват, че Бог може да тъне в невежество или в илюзии и че може да губи своята сила, са атеисти. С други думи, те мислят, че материалната природа е по-могъща от Бога. Тези, които проповядват, че Бог (включително имената на Бога) губи своята сила, когато влиза в съприкосновение със света, просто недооценяват силата на Бога – силата на Имената на Бога, на Неговите слова и слава. Ведическото свещено писание, източник и основа на практиката на мантра медитацията, и на философията на йогите, ясно казва: „Харер нама, харер нама, харер нама ива кевалам, калау настй ева настй ева настй ева гатир анйатха“ – „Възпявайте Светите Имена, възпявайте Светите Имена, възпявайте Светите Имена на Господа. В този век на вражда и лицемерие няма друг начин за освобождение.“

По-късно, през петнадесети век, великият Господ Чаитанйа казва, че съвместното възпяване на Имената на Бога пречиства сърцето от всички нечистотии, които са се натрупали в течение на много животи. Той се моли по следния начин:

Слава на възпяването на Имената на Бога. Името на Бога пречиства сърцето от всичкия прах, който се е натрупвал с годините и загасва пламъка на обусловения живот, на повтарящите се раждания и умирания. Възпяването на Имената на Бога е най-добрия благослов за цялото човечество, защото то разпространява лъчите на благословената луна. То е живот на цялото трансцедентно знание. То е океан на трансцедентно блаженство и ни дава възможност напълно да почувстваме вкуса на нектара, за който винаги жадуваме.

О, Господи, само Твоето Свято Име може всецяло да благослови живите същества и затова ти имаш стотици милиони Имена, такива като Кришна, Говинда, Йехова, Аллах… В тези трансцедентни имена ти си вложил всичките си трансцедентни енергии и няма строги правила за възпяването на тези Свети Имена. О, Господи мой, Ти си толкова добър, че си ни дал възможност лесно да се приближим към Теб с помощта на Твоите Свети Имена, но аз съм такъв несретник, че те не ме привличат.

Във времето на Стария Завет имало глупци, които казвали, че не трябва да се произнасят на глас имената на Бога. Заради това глупаво учение в юдео-християнския свят престанали в течение на много години да произнасят Имената на Бога. Това е много жалко, защото в действителност самият Стар Завет многократно призовава хората, препоръчва им да възпяват Имената и славата на Бога.

Боже, чрез твоето име ме спаси...

Псалтир, 53.3

Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на името си; избави ни и прости ни греховете наши заради Твоето име!

Псалтир, 78.9

Нашата помощ е в името на Господа...

Псалтир, 123.8

Готово е сърцето ми, Боже, ще пея и ще възхвалявам славата Ти.

Псалтир, 107.2

Чиста глупост е да мислим, че ако името на Бога влезе в атмосферата, то тя ще го отслаби или нещо подобно. Това е абсолютна глупост. Бог не е толкова безсилен, че да отслабне при съприкосновение със света. Имената на Бога не отслабват от нищо. Освен това, ако човек възпява Имената на Бога само за себе си или толкова тихо, че само той да чува, то това ще е от полза само за него самия. Но ако той възпява на глас, т. е. пее Имената на Бога на глас, то това е хубаво не само за него, но и за другите. Всевъзможните живи същества, опитващи се да изминат пътя си към Бога, били те в низши форми на живот или в човешка форма, всъщност постепенно се очистват чрез трансцедентна звукова вибрация, знаейки за това или не. Майките могат да възпитават на своите деца да слушат Имената на Бога дори преди да са се родили. Даже когато бебето още е в утробата, майката може да възпява за него Имената на Бога. А когато детето излезе от утробата, то ще може да слуша имената на Бога и за славата на Бога. Дом, в който звучат Имената на Бога и славата на Бога, е препълнен с трансцедентно щастие. Много жалко, че обхванати от налудничави идеи хора разпространяват глупостта, че Имената на Бога губят своята сила, ако бъдат възпявани на глас.

Въпрос: Но може би, когато човек не разказва никому за Имената на Бога, той ги пази в тайна, защото смята, че така те са по-могъщи, тъй като никой друг не знае за тях.

Отговор: Силата на Имената на Бога не е в силата, която ти им приписваш. С други думи, вие може да мислите, че вашата мантра притежава огромна сила, но е възможно тя да няма такава. Ако я получавате от духовен учител, който не е истински, който не принадлежи към ученическата приемственост започваща от Самия Бог, тогава така наречената мантра всъщност е безсилна. Някои психиатри и психолози, и дори някои така наречени йоги заявяват, че от многократното възпяване на числото едно или на който и да е друг звук може да се постигне същия резултат, както от възпяването на Имената на Бога. Това е глупост. Вие може да повтаряте „едно, едно, едно“ през целия си живот и това съвсем няма да помогне вашето сърце да се пречисти. Може да мислите, че в това повторение ще се съдържа огромна сила, но то няма да има никаква сила, защото тя не му е присъща. Значи вие може да смятате, че в повторението има сила, но всъщност да няма.

Името на Бога притежава сила независимо от това, дали вие мислите, че я има или няма.

Името на Бога притежава сила независимо от това, дали вие мислите, че я има или няма. Вие може да мислите, че Имената на Бога притежават сила, но на практика те да нямат сила. С други думи, това не е просто игра на ума. Силата на мантрата не е просто силата, която вие влагате в нея. Това не е просто огледало, което отразява вярата на възпяващия. То е като да си сложите ръката в огъня и той да ви обгори. Може да сте дете, може да не знаете, че огънят изгаря. Може да не мислите, че той ще ви изгори, но когато бръкнете в него с пръст, той ще ви опари. Същото е и с Имената на Бога. Ако възпявате Имената на Бога, ще имате резултат. Не е необходимо да вярвате много. Не е необходимо да привнасяте във възпяването вяра. Всичко, което трябва да правите е да възпявате и резултат ще има. Не въздействате вие, а Името на Бога. Както, ако отидете да плувате в океана, ще станете чисти. Тялото ви ще се очисти. Не е нужно да мислите, че ако влезете в океана, тялото ви ще се очисти. Всичко, което трябва да направите е да влезете в океана и вашето тяло ще стане чисто.

Въпрос: Какво ще кажете за продажбата на мантри? Това не е ли противоречие?

Отговор: Мантрата или Имената на Бога, думите или прославата на Бога не са нещо различно от самия Бог. Затова да се продаде мантра или да се купи мантра на практика е даже невъзможно. Можете да купите или да продадете само фалшификат на мантра, но не можете да купите или продадете истинска мантра. С други думи не можете да купите или продадете Бога. Бог не може да бъде купен и Бог не може да бъде продаден. Възможно е някой да мисли, че продава мантра, а друг, че купува мантра, но на практика, това, което те продават е просто сянка на мантрата и това, което купуват е само сянка на мантрата. То не е истинско. В него няма действителна духовна сила. Мантрата трябва да бъде предавана по веригата на ученическата приемственост и тази верига на ученическа приемственост трябва да започва от самия Бог. Или изразявайки се другояче, трябва да получим мантра от истински духовен учител, който обича Бога с чиста любов. Ако вие получите своята така наречена мантра от кой да е друг, тази мантра няма да даде желания резултат.

И така, в заключение позволете да ви помоля: моля, отнесете се сериозно към практиката на мантра медитацията, възпяването на Имената на Бога. Можете да възпявате сами, с броеница или да свирите на музикални инструменти и да възпявате със свои приятели или със семейството си. Можете да възпявате сам, мълчейки, на ум. Можете да вземете имената на Бога при себе си и да станете съвършено просветлени, съвършено щастливи.

 

 

По-долу са цитирани някои мантри с кратко обяснение на смисъла им.

 

ХАРИБОЛ НИТАЙ-ГООР

НИТАЙ-ГООР ХАРИБОЛ

ХАРИБОЛ

Възпявайте мантрите!

НИТАЙ-ГООР

„Нитай“ се отнася към Нитйананда и означава „вечен“ или „вечно блаженство“, „Гоор“ означава „златист“.

 

ГОПАЛА ГОВИНДА РАМА

МАДАНА-МОХАНА

ГОПАЛА

Върховен покровител.

ГОВИНДА

Главен пастир и Защитник.

РАМА

Този, който дава блаженство на тези, които му служат с любов.

МАДАНА-МОХАНА

Най-привлекателен.

 

Мантра медитация и себеосъзнаване

„Абсолютната Истина се спуска под формата на звукова вибрация, мантра, като ни дава възможност да Я приемем. Слушането и повтарянето на такава звукова вибрация постепенно пречиства сърцето и ума, и личността от ден на ден все повече и повече усеща истинската си идентичност.“

Процесът на мантра медитацията е много прост, но позволете ми най-напред да изложа накратко науката за идентичността, науката за истинското „аз“. Мантра медитацията е част от тази наука.

Свързваме думата „наука“ с „истина“, следователно „наука за идентичността“ означава „истина за нашето „аз“. Първият въпрос относно нашата идентичност е: „Кои сме ние всъщност?“

„Кои сме ние всъщност?“

В съвременния свят най-широко е разпространена представата, че сме химически елементи. Съвременните учени твърдят, че сме просто химически елементи, които по един или друг начин са се съединили преди много години и са създали живота. Според тяхното мнение, ние сме резултат от еволюцията на тези химични елементи и нищо повече. Под влияние на тази теория мнозинството от хората стигат до мисълта, че сме материя или съвкупност от химически елементи, че сме тези тела.

Разрешете ми да приведа доказателства, че вие всъщност не сте тяло. Първото е, че клетките, от които е съставено тялото непрекъснато се подменят. Това означава, че на всеки седем или осем години вие фактически имате ново тяло.

Че на всеки седем или осем години вие фактически имате ново тяло

Частиците вещества, които са съставяли вашето тяло преди осем години, не са същите частици вещества, които го съставят днес. Например, ръката ви – това не е същата ръка, която сте имали преди осем години, въпреки че общо взето формата ѝ се е запазила.

Една госпожа ми каза, че знае, че е тяло, защото белегът, който имала от много години се е запазил. Но в действителност дори тъканта на белега се състои от клетки, които живеят кратко време и после биват заместени от нови. Заблуждавате се, ако мислите, че тялото, което имате сега е същото тяло, което сте имали по-рано. Мислите, че това е същото тяло, само защото то се променя много бавно. Постоянно приемате храна, която е необходима за изграждане на нови клетки, а мъртвите клетки се отделят от тялото във вид на слуз, урина и т. н. По такъв начин тялото постоянно се обновява, а старите частици се изхвърлят. Вие нямате никаква представа къде се намира днес тялото, което е било върху вас преди десет години. Сега то е разпръснато по целия свят.

Понякога хората се опитват да опровергаят това, като казват, че мозъкът и нервните клетки не умират, а се запазват в течение на целия живот. Само че анализът на структурата на клетките показва, че те се състоят от съвършено малки материални частици, известни под името молекули и тези материални частици постоянно се подменят. Както вие имате тяло с всичките му органи, като сърце, черен дроб, стомах и т. н., така и всяка клетка има малки органи, известни под името органели. И подобно на тялото, което всмуква нови частици вещества и изхвърля отпадъците, всяка клетка постоянно всмуква нови материални частици и изхвърля отпадъци. Това означава, че атомите, от които са съставени мозъкът и нервните клетки постоянно се подменят. Следователно не може да се твърди, че мозъкът и нервните клетки остават едни и същи през целия живот.

Главното тук е да разберете, че вие не сте грубо физическо тяло. Има и друго доказателство за това твърдение. Ще можете да го проучите задълбочено по-късно.

Второто доказателство е, че не сте ум – умът също така непрекъснато се променя. За да разберете по-ясно това, можете да направите следното просто упражнение. Погледнете някакво изображение или предмет. Те се намират пред вас, а вие сте свидетел или наблюдател. Сега затворете очи и задръжте същото изображение или форма на предмета в ума си. Вие продължавате да го разглеждате като свидетел, но сега образът се намира в ума ви, а не извън тялото ви. Той е по-близко. Това е единствената разлика. Можете да гледате изображението, което е в ума ви, както гледате картината на стената.

По подобен начин вие сънувате хубави или лоши сънища. Вие сте този, който наблюдава прекрасните или отвратителните мисли и вие сте този, който се старае да се избави от лошите мисли и да задържи прекрасните. Непрекъснатият поток от мисли се носи в ума ви, а вие го наблюдавате сякаш гледате филм. И така кой е този, който съзнава, че умът се променя? Кой наблюдава ума? Това сте вие – душата.

Има още един опит, познат на всички, който е показателен, че вие не сте ум. Понякога на учениците им е трудно да съсредоточат ума си в урока или в домашната работа, защото умът иска да се занимава с нещо друго. Умът се превключва например върху сърфинга, но след това ученикът си спомня какво трябва да прави и се опитва да върне ума си обратно. По подобен начин йогата сяда да медитира, но умът му продължава да странства и той се опитва да го върне под контрола си. Кой именно наблюдава как умът скача от един предмет на друг? Кой е този, който опитва да управлява ума? Това сте вие – трансцедентната личност. Вие имате ум и вие имате тяло. Умът и тялото могат да бъдат сравнени с дреха, която ви покрива – умът прилича на риза, а грубото физическо тяло – на връхна дреха. Вие сте душа, вечно живо същество, което временно пребивава в тялото.

Умът и тялото могат да бъдат сравнени с дреха, която ви покрива – умът прилича на риза, а грубото физическо тяло – на връхна дреха. Вие сте душа, вечно живо същество, което временно пребивава в тялото.

Всички знаят, че са съществували преди десет години и че съществуват сега. Въпреки че тялото и умът непрекъснато се променят, има постоянен фактор или основа. Това сте вие, живото същество. Не вие имате душа, а обратно вие сте душа. Такава е вашата истинска идентичност. „Ахам брахмасми: Аз съм вечно живо същество. Аз съм неотделима частица от Върховната Душа. Аз съм искра от върховната Душа“. По същество вие сте дух, а не материя.

Наред с разбирането на същността си вие имате нужда да осъзнаете своето положение. То е положение на подвластен, а не на владетел – вие не сте всемогъщи. Въпреки че сте дух, а не материя, вие не сте Върховен дух. Ако бяхте Върховен дух, вие нямаше да попаднете в колелото на ражданията и умиранията и да сте пропити с невежество. Нямаше да сте забравили идентичността си и нямаше да страдате и да се борите така упорито с материалната си природа. Следователно не е трудно да се разбере, че вие не сте всемогъщи, а обратно – вие сте подвластна и неотделима частица на Върховната душа.

Това ни води към заключителния аспект на нашата идентичност – към нашата функция. Естествено е човек да попита: „Ако аз съм духовна душа, а не материя, ако аз съм подвластна и неотделима частица на Върховния дух, тогава каква е моята естествена функция? Какво трябва да правя?“ Отговорът е, че естествената функция на живото същество се състои в любовно служене на Върховния дух. Живото същество, доколкото то е нематериално, не може да придобие щастие в опита си да бъде господар на материалната природа или като ѝ се наслаждава. Всички искат щастие, но поради това, че погрешно се смятат за материя (т. е. материално тяло), те се опитват да намерят щастие в материята. Мислят, че могат да бъдат щастливи, като просто направят своето тяло щастливо, но не са щастливи никога. Те както и преди изпитват вътрешен глад. Живото същество се нуждае от духовна храна. Тази духовна храна е вкуса към любовта, отправена към Бога. Живото същество изпитва истинско щастие, когато възстанови любовните си взаимоотношения с Върховната Душа.

Живото същество изпитва истинско щастие, когато възстанови любовните си взаимоотношения с Върховната Душа.

Всички велики личности са разбрали този факт и действат въз основа на него. И така, ето накратко що е наука за идентичността: разбиране за нашата действителна същност, положение и функции.

Мантра медитацията е неотделима част от науката за идентичността и е предназначена за изчистване на ума от всички неправилни представи за истинската идентичност. Умът трябва да се пречисти с помощта на сила, която е достатъчна, за да се осъществи това пречистване. В края на краищата за нас самите е непосилно да се избавим от невежеството и да се издигнем в Божието Царство, но с помощта на практиката мантра медитация умът може да се пречисти.

„Мантра” означава трансцедентна звукова вибрация, звук, който излиза извън пределите на материалния свят.

„Мантра” означава трансцедентна звукова вибрация, звук, който излиза извън пределите на материалния свят. Той не възниква в материалния свят – възниква в Божието Царство и се спуска на материално равнище, без по никакъв начин да губи духовна сила. Мантрата не е нещо, което може да бъде измислено от кого да е, в действителност тя трябва да бъде получена от духовен учител, който я е получил от своя духовен учител, който я е получил от своя духовен учител и т. н. Тя се предава от духовни учители на ученици от незапомнени времена. Няма историческо начало – веригата на ученическата приемственост започва от самия Бог. Абсолютната Истина се спуска във форма на звукова вибрация, мантра, която ни дава възможност да Я приемем. Слушането и повтарянето на такава звукова вибрация постепенно пречиства сърцето и ума, и личността от ден на ден все повече съзнава истинската си идентичност.

Съществуват няколко начина за възпяване на мантри. Първият се заключава в просто многократно повторение на дадена мантра. Вторият начин се нарича джапа йога. Практиката джапа йога изисква участие на езика, на ушите и на пръстите.

Практиката джапа йога изисква участие на езика, на ушите и на пръстите.

Това означава, че човек не трябва да прави разлика между вътрешна и външна активност. Много хора мислят, че медитацията е само вътрешна активност. Те не съзнават, че външната им дейност въздейства на вътрешното им съзнание. Ако слушате песента с ушите си, то тази песен остава в ума ви. Това означава, че всичко, с което са заети сетивата ви, въздейства на съзнанието ви.

Това означава, че всичко, с което са заети сетивата ви, въздейства на съзнанието ви.

Не мислете, че духовно означава нещо просто изключително вътрешно – вътрешният свят не трябва да се отделя от външния.

Затова сетивата трябва да са заети по такъв начин, че да помагат на личността да си спомни за своята идентичност и за своите взаимоотношения с Бога. Наместо да оставяме сетивата без работа (което в действителност е невъзможно), можем да им дадем да се занимават с джапа йога. Например, всички имат склонност да пипат нещо с ръце. Ето защо много хора пушат цигари – на тях просто им харесва да докосват нещо и да го въртят в ръката си. Те едва ли въобще пушат! Така тази естествена склонност може да бъде пренасочена и използвана за пречистване на съзнанието и по такъв начин може да помогне да осъзнаете или да си спомните вашата истинска идентичност.

„Йога“ означава „връзка“ или „съединяване“ с Бога. „Джапа йога“ означава възпяване на мантри с използване на усещането за допир (пръсти и устни) и сетивото слух (уши). Методът, при който се използва броеница, се състои в повтаряне на мантра, съпроводено с докосване на зърната на броеницата и възпяване на мантрата по един път на всяко мънисто. Помнете, че трябва да възпявате достатъчно силно, така че собствените ви уши да чуват мантрата, като се стараете ясно да произнасяте всяка сричка. Заниманията с джапа йога обикновено се извършват в усамотение.

Най-добре е да се занимавате с джапа йога сутрин, след ставане и вземане на душ. Можете да седите и да възпявате известно време или понеже на много хора им е трудно да седят дълго време без да задремят, може да практикувате джапа йога като се разхождате в уединение, например по морския бряг или в парка. Надвечер, примерно по залез слънце, също е добре да се възпява джапа. Оставете настрана работата и възпявайте определен брой пъти с броеницата, като започнете с един кръг сутрин и един кръг вечер. След това можете постепенно да увеличавате броя на кръговете, които възпявате ежедневно.

Мантрите може да се възпяват и на ум. За това не се изискват подробни обяснения. Ако човек системно възпява мантри на глас, то те автоматически и самопроизволно ще започнат да се появяват в ума му.

Киртан е още един начин за възпяване на мантри. „Киртан“ означава възпяване на мантри от повече от един човек.

„Киртан“ означава възпяване на мантри от повече от един човек.

Това е съвместно възпяване, докато джапа йога и възпяването на ум са индивидуални практики. Някои хора казват, че мантрата губи силата си, ако бъде възпявана на глас. Разбира се, това са глупости. Ако нечия мантра загубва силата си, когато е възпявана на глас, тогава тя въобще няма сила. „Мантра“ означава звук, който не е нещо различно от Бога, а Бог никога не губи силата си и не отслабва. Той никога не губи силата Си.

Слушането и възпяването на мантри в компанията на други хора може да се съпровожда от свирене на музикални инструменти, ако искате това. Няма строги правила – можете да възпявате високо и да танцувате или да седнете вкупом и да пеете тихо. Като правило един човек води, а другите повтарят след него.

 

 

Въпроси и отговори

Въпрос: Няма ли да ни доскучае с еднообразието си възпяването на един и същи звук?

Отговор: Не. Когато човек възпява, мантрата започва да извиква все повече и повече чувства. Възпяването не е скучно и механично, а напротив, то все по-силно и по-силно подбужда страстния стремеж на душата да установи действителни любовни взаимоотношения с Върховната Душа. Колкото повече човек възпява Имената на Бога, толкова по-ясно започва да чувства Бога в самото му име. Той започва да чувства вкуса на Бога в Имената Му и Те стават за него много сладки.

Светската звукова вибрация, разбира се е съвсем друга – колкото повече я слушате или възпявате, толкова по-малко я намирате привлекателна. Една песен може да е хит месец и после с нея е свършено. Хората са уморени от нея и тя започва да ги отегчава.

Имената на Бога действат по противоположен начин – не след дълго човек започва да изпитва някакво влечение към тях и постепенно вкусът на Божиите Имена става все по-сладък и по-сладък. Моят духовен учител е започнал да слуша и възпява Божиите Имена от раждането си и когато той остави тази планета на осемдесетгодишна възраст, те още силно го привличаха. Ако човек не е мазохист, то за него ще е невъзможно да продължи да слуша и възпява един и същи звук, ако в него няма нищо приятно. Този, който повтаря Имената на Бога, не е мазохист, а както всички други търси удоволствие.

Всички ние искаме удоволствие. То е цел. Например някой може да се опита да „изцеди“ удоволствие от нов албум със записи. Той го носи вкъщи, поставя го във възпроизвеждащото устройство, слага си слушалките, мислейки: „Страхотно. Ето, това ми трябва!“. Ала след като го слуша сто пъти, той не го иска повече. Имената на Бога обаче може да се възпяват стотици пъти всеки ден и никога да не се уморявате от това възпяване, а напротив да усещате върховен вкус, да изпитвате вътрешно щастие.

Въпрос: „Ом“ мантра ли е?

Отговор: Да, „ом“ е звукова вибрация на Върховната Личност на Бога.

Трансцедентната вибрация омкара е звукова форма на Върховната Личност на Бога. Цялото ведическо знание и настоящото космическо проявление са произлезли от този звуков образ на Върховния Господ.

Чаитанйа-чаритамрита, Мадхя-лила, 6.174

Ведическата звукова вибрация омкара е основна дума във ведическата литература и е основа на всички ведически вибрации. Затова трябва да се отнасяме към омкара като към звуков образ на Върховната Личност на Бога и като на извор на космическото проявление.

Чаитанйа-чаритамрита, Ади-лила, 7.128

За съжаление, някои хора възпяват звуковата вибрация „ом“ с цел да станат Бог. Тези хора се наричат философи „аз съм Бог“ или философи майавади. Мнозинството от т. н. йоги и духовни учители дошли на Запад от  Индия, всъщност преподават философията майавади, или философията „аз съм Бог“. Много от тях и учениците им възпяват „ом“. Понякога ние избягваме да възпяваме звуковата вибрация „ом“, за да не бъдем разбрани неправилно от другите, в смисъл, че и ние сме от идейната школа „аз съм Бог“. Тези хора са много привързани към възпяването на „со хам“, което всъщност значи „аз съм То“ или „аз съм Бог“. Но ние не приемаме такова нелепо заключение. Ако някое живо същество е Бог, то и дума не може да стане за това, че то може да попадне под властта на невежеството. С други думи, ако вие бяхте Бог, то нямаше да има нужда да седите и да медитирате, стремейки се да си спомните, че сте Бог. На Бог не му е необходимо да медитира, за да си спомни, кой е. Затова, ако човек възпява „ом“, то той ще има повече полза, ако разбере, че „ом“ е звуков образ на Върховната Личност на Бога. Бог е личност, а не просто безлична сила.

Въпрос: Не е ли възпяването нещо като автохипноза, при която човек просто хипнотизира себе си, за да стане робот и да не чувства нищо?

Отговор: Мантрата не хипнотизира човека. В действителност мантрата събужда личността. Хората са вече хипнотизирани. Те са пленени и хипнотизирани от своите усещания. Например някакъв младеж пътува с кола по улицата и изведнъж вижда голяма неонова реклама на Макдоналдс и изпитва „пристъп на Големия Мак“. Какво представлява „пристъпът на Големия Мак“? Младежът си пътува по улицата по свои си работи, когато внезапно го хипнотизира голяма реклама – тя го завладява, води го до паркинга, извлича го от колата към закусвалнята, изважда парите от джоба му, кара го да прави нещо, което той знае, че не трябва да прави и в края на краищата той седи в закусвалнята и като че ли в транс яде. После си тръгва със застинал поглед. Ето, това е „пристъп на Големия Мак“. Сетивата му са го завладели и са хипнотизирали усещанията му.

И така, същественото е да сме свободни. Всички искаме да сме щастливи и свободни. Никой не иска да е роб, но работата е в това, че всички ние сме роби на усещанията си. Тъй като хората мислят, че са тела, те изпълняват всичко, което поискат техните сетива. Усещанията непрекъснато ги мъчат, като куп жени или деца, които през цялото време искат още нещо. Всички те в едно и също време изискват нашето внимание. „Дай ми това, дай ми онова, искам, искам, …“ Например някой се връща у дома късно вечерта, тялото му е уморено и иска да спи, но езикът му иска да яде. Така че той седи, практически заспивайки, но езикът му говори: „Не! Искам още!“. Или може би гениталиите започват да искат секс. Сетивните нужди на тялото никога не оставят на мира личността.

Следователно въпросът е в това, как личността да се избави от ситуацията, при която нейните сетива я тласкат насам-натам? Възможно е някой да каже: „Аз просто искам да правя това, което искам, когато ми се доще.“ Но всичко, което в действителност казва този човек е, че когато и да го призове кое да е от неговите сетива, той ще го последва. Хората мислят, че това е свобода, но всъщност това е робство. Техните сетива са техни стопани и ги принуждават да правят всевъзможни неща.

Разбира се, това се харесва на рекламодателите. Защо? Защото робът на сетивата е едновременно и роб на тези, които произвеждат предметите, към които са привързани сетивата. Например една телевизионна реклама гласи: „Позволи си да отидеш в „Пица Хът“, позволи си да отидеш в „Пица Хът!“ С други думи, ако видите надпис „Пица Хът“, когато пътувате с кола по улицата и вашите сетива ви казват „Искам това“, то вие трябва да им се подчините. По никой начин не трябва да ги управлявате. Рекламодателите искат просто да позволите на сетивата си да правят, каквото си поискат и да ви управляват, за да могат самите те да ви държат във властта си.

Човек, който не владее своите сетива, прилича на наркоман, който се намира във властта на търговец на наркотици. Хероиноманът е роб не само на пагубния си навик, но също така и на продавача на хероин.

Истински свободен е човекът, който е в състояние да отличи действителните физически потребности на тялото от мнимите. Само този, който е вътрешно удовлетворен може да направи това, защото знае за своята истинска идентичност и е утвърдил любовните си взаимоотношения с Бога.

Ако пеете системно мантри, ще започнете да усещате, че те всъщност ви помагат да излезете от транса и да станете свободна личност. Сетивата може да ви викат и да се опитват да ви отвлекат от вашето занимание, но ако мантрата е във вашия ум, тя всъщност действа като потупване, което може да събуди хипнотизирания. Тя ви събужда за реалността, че вие не сте тяло. Вие сте вечна душа, слуга на Бога, затова не трябва да служите на своите сетива.

Себеосъзнаването е постъпателен процес. Ние живеем в материално тяло, в материален свят. Всички постоянно се отнасят към нас така, сякаш сме тяло, особено нашите роднини. Затова е много лесно да се поддадем на илюзията, че сме тяло, даже ако на равнището на логиката знаем, че това не е така. Когато говорим за системата йога или за практикуващия медитация, имаме предвид този, който постоянно помни своята истинска идентичност, даже и да живее в света. Целта е да се запази гяна или знанието. Можем да се намираме в света и да не сме част от него, да не сме под негово влияние. Това е възможно, ако се занимаваме с мантра медитация.

Много хора погрешно правят разлика между всекидневния си живот и практиката на медитацията. Но истинска медитация означава, че вие постоянно помните кой сте и какви са вашите взаимоотношения с Бога.

Но истинска медитация означава, че вие постоянно помните кой сте и какви са вашите взаимоотношения с Бога.

В това се заключава истинският смисъл на медитацията. Можете да медитирате движейки се или седейки.

Въпрос: Някои от преподаващите медитация казват, че ако изкажете някому своята мантра или ако възпявате мантрата на глас, то тя ще загуби своята сила. Но след като вие казвате, че хората могат да възпяват мантри или Имената на Бога на глас, дори под съпровод на музикални инструменти и даже заедно с други хора, то това изглежда явно противоречи на учението, че мантрата губи своята сила, ако я възпяват на глас.

Отговор: Истинската мантра не е нещо отделено от Бога. Имената на Бога, Неговата слава, Неговите слова – всичко това се съдържа в думата „мантра“. С други думи мантрата всъщност представлява звуков образ на Бога. Хората, които казват, че Бог може да тъне в невежество или в илюзии и че може да губи своята сила, са атеисти. С други думи, те мислят, че материалната природа е по-могъща от Бога. Тези, които проповядват, че Бог (включително имената на Бога) губи своята сила, когато влиза в съприкосновение със света, просто недооценяват силата на Бога – силата на Имената на Бога, на Неговите слова и слава. Ведическото свещено писание, източник и основа на практиката на мантра медитацията, и на философията на йогите, ясно казва: „Харер нама, харер нама, харер нама ива кевалам, калау настй ева настй ева настй ева гатир анйатха“ – „Възпявайте Светите Имена, възпявайте Светите Имена, възпявайте Светите Имена на Господа. В този век на вражда и лицемерие няма друг начин за освобождение.“

По-късно, през петнадесети век, великият Господ Чаитанйа казва, че съвместното възпяване на Имената на Бога пречиства сърцето от всички нечистотии, които са се натрупали в течение на много животи. Той се моли по следния начин:

Слава на възпяването на Имената на Бога. Името на Бога пречиства сърцето от всичкия прах, който се е натрупвал с годините и загасва пламъка на обусловения живот, на повтарящите се раждания и умирания. Възпяването на Имената на Бога е най-добрия благослов за цялото човечество, защото то разпространява лъчите на благословената луна. То е живот на цялото трансцедентно знание. То е океан на трансцедентно блаженство и ни дава възможност напълно да почувстваме вкуса на нектара, за който винаги жадуваме.

О, Господи, само Твоето Свято Име може всецяло да благослови живите същества и затова ти имаш стотици милиони Имена, такива като Кришна, Говинда, Йехова, Аллах… В тези трансцедентни имена ти си вложил всичките си трансцедентни енергии и няма строги правила за възпяването на тези Свети Имена. О, Господи мой, Ти си толкова добър, че си ни дал възможност лесно да се приближим към Теб с помощта на Твоите Свети Имена, но аз съм такъв несретник, че те не ме привличат.

Във времето на Стария Завет имало глупци, които казвали, че не трябва да се произнасят на глас имената на Бога. Заради това глупаво учение в юдео-християнския свят престанали в течение на много години да произнасят Имената на Бога. Това е много жалко, защото в действителност самият Стар Завет многократно призовава хората, препоръчва им да възпяват Имената и славата на Бога.

Боже, чрез твоето име ме спаси...

Псалтир, 53.3

Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на името си; избави ни и прости ни греховете наши заради Твоето име!

Псалтир, 78.9

Нашата помощ е в името на Господа...

Псалтир, 123.8

Готово е сърцето ми, Боже, ще пея и ще възхвалявам славата Ти.

Псалтир, 107.2

Чиста глупост е да мислим, че ако името на Бога влезе в атмосферата, то тя ще го отслаби или нещо подобно. Това е абсолютна глупост. Бог не е толкова безсилен, че да отслабне при съприкосновение със света. Имената на Бога не отслабват от нищо. Освен това, ако човек възпява Имената на Бога само за себе си или толкова тихо, че само той да чува, то това ще е от полза само за него самия. Но ако той възпява на глас, т. е. пее Имената на Бога на глас, то това е хубаво не само за него, но и за другите. Всевъзможните живи същества, опитващи се да изминат пътя си към Бога, били те в низши форми на живот или в човешка форма, всъщност постепенно се очистват чрез трансцедентна звукова вибрация, знаейки за това или не. Майките могат да възпитават на своите деца да слушат Имената на Бога дори преди да са се родили. Даже когато бебето още е в утробата, майката може да възпява за него Имената на Бога. А когато детето излезе от утробата, то ще може да слуша имената на Бога и за славата на Бога. Дом, в който звучат Имената на Бога и славата на Бога, е препълнен с трансцедентно щастие. Много жалко, че обхванати от налудничави идеи хора разпространяват глупостта, че Имената на Бога губят своята сила, ако бъдат възпявани на глас.

Въпрос: Но може би, когато човек не разказва никому за Имената на Бога, той ги пази в тайна, защото смята, че така те са по-могъщи, тъй като никой друг не знае за тях.

Отговор: Силата на Имената на Бога не е в силата, която ти им приписваш. С други думи, вие може да мислите, че вашата мантра притежава огромна сила, но е възможно тя да няма такава. Ако я получавате от духовен учител, който не е истински, който не принадлежи към ученическата приемственост започваща от Самия Бог, тогава така наречената мантра всъщност е безсилна. Някои психиатри и психолози, и дори някои така наречени йоги заявяват, че от многократното възпяване на числото едно или на който и да е друг звук може да се постигне същия резултат, както от възпяването на Имената на Бога. Това е глупост. Вие може да повтаряте „едно, едно, едно“ през целия си живот и това съвсем няма да помогне вашето сърце да се пречисти. Може да мислите, че в това повторение ще се съдържа огромна сила, но то няма да има никаква сила, защото тя не му е присъща. Значи вие може да смятате, че в повторението има сила, но всъщност да няма.

Името на Бога притежава сила независимо от това, дали вие мислите, че я има или няма.

Името на Бога притежава сила независимо от това, дали вие мислите, че я има или няма. Вие може да мислите, че Имената на Бога притежават сила, но на практика те да нямат сила. С други думи, това не е просто игра на ума. Силата на мантрата не е просто силата, която вие влагате в нея. Това не е просто огледало, което отразява вярата на възпяващия. То е като да си сложите ръката в огъня и той да ви обгори. Може да сте дете, може да не знаете, че огънят изгаря. Може да не мислите, че той ще ви изгори, но когато бръкнете в него с пръст, той ще ви опари. Същото е и с Имената на Бога. Ако възпявате Имената на Бога, ще имате резултат. Не е необходимо да вярвате много. Не е необходимо да привнасяте във възпяването вяра. Всичко, което трябва да правите е да възпявате и резултат ще има. Не въздействате вие, а Името на Бога. Както, ако отидете да плувате в океана, ще станете чисти. Тялото ви ще се очисти. Не е нужно да мислите, че ако влезете в океана, тялото ви ще се очисти. Всичко, което трябва да направите е да влезете в океана и вашето тяло ще стане чисто.

Въпрос: Какво ще кажете за продажбата на мантри? Това не е ли противоречие?

Отговор: Мантрата или Имената на Бога, думите или прославата на Бога не са нещо различно от самия Бог. Затова да се продаде мантра или да се купи мантра на практика е даже невъзможно. Можете да купите или да продадете само фалшификат на мантра, но не можете да купите или продадете истинска мантра. С други думи не можете да купите или продадете Бога. Бог не може да бъде купен и Бог не може да бъде продаден. Възможно е някой да мисли, че продава мантра, а друг, че купува мантра, но на практика, това, което те продават е просто сянка на мантрата и това, което купуват е само сянка на мантрата. То не е истинско. В него няма действителна духовна сила. Мантрата трябва да бъде предавана по веригата на ученическата приемственост и тази верига на ученическа приемственост трябва да започва от самия Бог. Или изразявайки се другояче, трябва да получим мантра от истински духовен учител, който обича Бога с чиста любов. Ако вие получите своята така наречена мантра от кой да е друг, тази мантра няма да даде желания резултат.

И така, в заключение позволете да ви помоля: моля, отнесете се сериозно към практиката на мантра медитацията, възпяването на Имената на Бога. Можете да възпявате сами, с броеница или да свирите на музикални инструменти и да възпявате със свои приятели или със семейството си. Можете да възпявате сам, мълчейки, на ум. Можете да вземете имената на Бога при себе си и да станете съвършено просветлени, съвършено щастливи.

 

 

По-долу са цитирани някои мантри с кратко обяснение на смисъла им.

 

ХАРИБОЛ НИТАЙ-ГООР

НИТАЙ-ГООР ХАРИБОЛ

ХАРИБОЛ

Възпявайте мантрите!

НИТАЙ-ГООР

„Нитай“ се отнася към Нитйананда и означава „вечен“ или „вечно блаженство“, „Гоор“ означава „златист“.

 

ГОПАЛА ГОВИНДА РАМА

МАДАНА-МОХАНА

ГОПАЛА

Върховен покровител.

ГОВИНДА

Главен пастир и Защитник.

РАМА

Този, който дава блаженство на тези, които му служат с любов.

МАДАНА-МОХАНА

Най-привлекателен.

 

© Група за йога и медитация „Гоуранга“