Търсене в сайта:


 

Как да медитираме?

Има много начини за медитиране, но великите йоги подчертават, че има един специфичен начин – това е мантра медитация – медитация с мантра.

Мантрата е трансцедентална звукова вибрация. „Ман“ означава ум, „тра“ означава издигане. И така мантрата е вибрацията, която издига ума ни над материалното измерение. Мантрата се появява в този свят, без да губи духовния си потенциал. Мантрата не може да бъде измислена, не можете да я купите или да я продадете. Това е вечно съществуваща духовна звукова вибрация, която ни е дадена от незапомнени времена от учителите по медитация, които са в дългата линия на учители и ученици. Ако слушаме такъв звук и го повтаряме, усещаме, че сърцето и умът ни постепенно се пречистват и поради това, ден след ден, все повече и повече, ние усещаме същността на нашата истинска идентичност. Постепенно ние ставаме все по-радостни, весели, щастливи и спокойни.

Лотосов цвят

„Лотосовият цвят се издига над водата, недокоснат от нейната нечистота. По същия начин, чрез медитация, личността може да живее в този нещастен свят, недокосната от неговите безпокойства.“

Мантрата може да бъде възпявана по много различни начини. Медитацията може да бъде правена индивидуално или съвместно. По-долу ще ви предоставим няколко техники за медитация. Ключовата цел във всички техники е концентрацията, фокусирането на вниманието ни върху звука на мантрата. В началото постигането на еднопосочна концентрация върху мантрата може да изглежда трудна задача, но трябва да се постараем колкото можем да фокусираме ума върху мантрите, които произнасяме. В последствие на редовна практика и малко търпение може да бъде забелязан бърз напредък. Несъвършената медитация води до съвършена медитация.

Сега ви предоставяме кратки описания на основни методи.

Индивидуална медитация

Медитация с използване на дишане

С този метод възпяваме мантрата на глас при издишване, а в момента на вдишване възпяваме на ум. Когато издишваме, произнасяме мантрата ГоооРаааАнннГааа, а в момента на вдишване произнасяме по същия начин на ум. Дължината на дишането зависи от индивидуалните възможности. По този начин можете да възпяваме неопределено време.

Джапа йога

Един от най-лесните начини за медитация е джапа йога – техниката за медитация, в която използваме броеницата, наречена джапа мала. Тя има 108 топчета (или 54 – това е половин броеница) и едно главно топче. По време на медитацията държим броеницата в дясната ръка, между палеца и средния пръст (в медитацията не използваме показалеца, което е свързано с древен закон). Медитацията започва от главното топче, което държим между пръстите и произнасяме мантрата ГОУРАНГА. След това се придвижваме към първото малко топче и произнасяме следната мантра:

 

ГОПАЛА ГОВИНДА РАМА

МАДАНА МОХАНА

 

По този начин медитираме на всяко топче, което означава че ако направим един кръг, възпяваме мантрата 108 пъти (в случай на половин броеница – 54 топчета, ако направим два кръга, тогава имаме 108). Движим броеницата по посока на часовниковата стрелка. Мантрата трябва да бъде произнасяна толкова високо, че да можем да я чуваме. Скоростта на възпяването е индивидуална, но трябва да поддържаме ритъма на възпяването и да го правим толкова високо и ясно, че да можем да разграничаваме думите. Най-доброто време за медитиране е след като се събудим и вземем душ сутринта. Можете да седнете и да възпявате мантрата известно време. Ако сте сънни и ви е трудно да останете в подходяща поза, можете да възпявате вървейки в парка, на плажа или на някое спокойно място. Друго препоръчано време за тази практика е вечер, точно преди слънцето да залезе. Изберете момента през деня и броя кръгове, започвайки например с един кръг сутрин и един вечер. По-нататък постепенно увеличавайте броя на кръговете всеки ден. Ако възпявате редовно, ще усетите колко приятен е този метод на медитация.

Групова медитация

Следващият метод на медитация се нарича киртан, което е възпяване на мантрата от повече от един човек. Един човек води медитацията, а другите го следват. Киртан може да бъде направен също така с музикални инструменти. Няма строги правила, можете да танцувате и да пеете, а може и също така да седите и да възпявате мантрата тихо. Това е съвместна медитация, а другата медитация – джапа и медитацията с използване на дишане, това са индивидуални практики.

Как да медитираме?

Има много начини за медитиране, но великите йоги подчертават, че има един специфичен начин – това е мантра медитация – медитация с мантра.

Мантрата е трансцедентална звукова вибрация. „Ман“ означава ум, „тра“ означава издигане. И така мантрата е вибрацията, която издига ума ни над материалното измерение. Мантрата се появява в този свят, без да губи духовния си потенциал. Мантрата не може да бъде измислена, не можете да я купите или да я продадете. Това е вечно съществуваща духовна звукова вибрация, която ни е дадена от незапомнени времена от учителите по медитация, които са в дългата линия на учители и ученици. Ако слушаме такъв звук и го повтаряме, усещаме, че сърцето и умът ни постепенно се пречистват и поради това, ден след ден, все повече и повече, ние усещаме същността на нашата истинска идентичност. Постепенно ние ставаме все по-радостни, весели, щастливи и спокойни.

Лотосов цвят

„Лотосовият цвят се издига над водата, недокоснат от нейната нечистота. По същия начин, чрез медитация, личността може да живее в този нещастен свят, недокосната от неговите безпокойства.“

Мантрата може да бъде възпявана по много различни начини. Медитацията може да бъде правена индивидуално или съвместно. По-долу ще ви предоставим няколко техники за медитация. Ключовата цел във всички техники е концентрацията, фокусирането на вниманието ни върху звука на мантрата. В началото постигането на еднопосочна концентрация върху мантрата може да изглежда трудна задача, но трябва да се постараем колкото можем да фокусираме ума върху мантрите, които произнасяме. В последствие на редовна практика и малко търпение може да бъде забелязан бърз напредък. Несъвършената медитация води до съвършена медитация.

Сега ви предоставяме кратки описания на основни методи.

Индивидуална медитация

Медитация с използване на дишане

С този метод възпяваме мантрата на глас при издишване, а в момента на вдишване възпяваме на ум. Когато издишваме, произнасяме мантрата ГоооРаааАнннГааа, а в момента на вдишване произнасяме по същия начин на ум. Дължината на дишането зависи от индивидуалните възможности. По този начин можете да възпяваме неопределено време.

Джапа йога

Един от най-лесните начини за медитация е джапа йога – техниката за медитация, в която използваме броеницата, наречена джапа мала. Тя има 108 топчета (или 54 – това е половин броеница) и едно главно топче. По време на медитацията държим броеницата в дясната ръка, между палеца и средния пръст (в медитацията не използваме показалеца, което е свързано с древен закон). Медитацията започва от главното топче, което държим между пръстите и произнасяме мантрата ГОУРАНГА. След това се придвижваме към първото малко топче и произнасяме следната мантра:

 

ГОПАЛА ГОВИНДА РАМА

МАДАНА МОХАНА

 

По този начин медитираме на всяко топче, което означава че ако направим един кръг, възпяваме мантрата 108 пъти (в случай на половин броеница – 54 топчета, ако направим два кръга, тогава имаме 108). Движим броеницата по посока на часовниковата стрелка. Мантрата трябва да бъде произнасяна толкова високо, че да можем да я чуваме. Скоростта на възпяването е индивидуална, но трябва да поддържаме ритъма на възпяването и да го правим толкова високо и ясно, че да можем да разграничаваме думите. Най-доброто време за медитиране е след като се събудим и вземем душ сутринта. Можете да седнете и да възпявате мантрата известно време. Ако сте сънни и ви е трудно да останете в подходяща поза, можете да възпявате вървейки в парка, на плажа или на някое спокойно място. Друго препоръчано време за тази практика е вечер, точно преди слънцето да залезе. Изберете момента през деня и броя кръгове, започвайки например с един кръг сутрин и един вечер. По-нататък постепенно увеличавайте броя на кръговете всеки ден. Ако възпявате редовно, ще усетите колко приятен е този метод на медитация.

Групова медитация

Следващият метод на медитация се нарича киртан, което е възпяване на мантрата от повече от един човек. Един човек води медитацията, а другите го следват. Киртан може да бъде направен също така с музикални инструменти. Няма строги правила, можете да танцувате и да пеете, а може и също така да седите и да възпявате мантрата тихо. Това е съвместна медитация, а другата медитация – джапа и медитацията с използване на дишане, това са индивидуални практики.

© Група за йога и медитация „Гоуранга“