Търсене в сайта:


 

Мистични сили

Когато правим медитация, преминаваме през информация, че тя има позитивно влияние върху освобождаването от стреса, релаксация, дистанциране от проблемите и навлизаме в по-фин свят на ефектите от медитирането. Много хора се занимават с различни техники на медитация, отречения, сложни физически упражнения, за да достигнат така наречените мистични сили. За умовете, оформени от западната култура, да имаш такива мистични сили е нещо необикновено, невъобразимо и привлекателно. Този, който може да левитира или да свети като лампа е приеман за свята личност, а понякога може и като инкарнация на Бог. Но ако се вгледаме отблизо, какво са мистичните сили, можем да видим, че много от тях можем да копираме с помощта на съвременните технологии. В древните ведически писания можем да намерим описание на осем различни видове мистични сили – сиддхи. Ако продължаваш процеса на йога сериозно, можеш да достигнеш едно или всички мистични съвършенства.

Анима-сиддхи: Това е сила, чрез която йогите могат да смаляват размера на тялото си, така че да могат да преминават през материални предмети като стена или камък. Но съвременната технология също ни дават възможност да влезем в камъка. С използването на машини хората проникват в планините, строят тунели, метро и т. н. По този начин съвременните учени, без да трябва да преминават през процеса на йога, също имат тези мистични сили.

Лагхима-сиддхи: Дава възможност да станеш толкова лек, че да можеш да левитираш във въздуха или да ходиш по вода. Тази сила е също копирана от съвременните учени, които конструират кораби и самолети. И поради това не е нужно да прекарваме много години от живота си и да преминаваме през трудни и изтощителни практики, само за да отидем на друго място от планетата.

Махима-сиддхи: Чрез тази сила можеш да направиш тялото си по-тежко от най-тежките.

Прапти-сиддхи: Това е сила, чрез която можеш да получиш, всичко, което пожелаеш. Който развива прапти-сиддхи, може да вземе предмети от много далечно място. Например, ако той е в Хималаите, може с ръката си да вземе плод папая от градината на Таити. Също е казано, че може с ръката си да докосне луната. Поради тази невъобразима сила, напредналите йоги наистина могат да пътуват до слънцето и да влязат в слънчевото кълбо, използвайки за това слънчевия лъч. Съвременните учени трябва още да поработят над тази сила.

Иситва-сиддхи: Това е сила на менталното построяване. Какво можем да кажем за създаването на обикновени обекти със силата на волята, след като мистик, който има тази сила, може да създаде или да разруши цялата планета само чрез силата на ума си! Съвременните учени също имат надежда за копирането на тази сила. Пример за това са плановете за „космически колонии“, изкуствени планети, които искат да поставят в космическото пространство и да заселят хора от земята.

Васитва-сиддхи: Това е сила на хипнотизирането или контролиране на човешките умове. Понякога йогите, които нямат скрупули, използват тази сила за манипулирането на свои ученици или за контролирането им. Те преподават безсмислена философия и контролират умовете на своите ученици. Ако вече притежават всичките им пари и ги използват, ги оставят и отиват при други.

Пракамя-сиддхи: Това е вид магия, чрез която можете да направите всякакъв вид чудеса. Например можете да накарате водата да изтича от очите ви и след това да се върне.

Камавасаити-сиддхи: Това е най-великата сила от всички. Също така е вид магия, чрез която можете да приемете каквато пожелаете форма на тялото.

Ако развиете тези различни сиддхи, със сигурност ще изпитате материално удоволствие. Но както всички други форми на материално щастие, тази също има начало и край. И освен това те не са духовни постижения, защото малко или много могат да бъдат копирани от постиженията на съвременните материалистични учени. И така в реалността няма разлика между постиженията на мистичните йоги и постиженията на учените, които никога не са практикували йога медитация, и двете неща са материални. Затова интелигентният човек не трябва да пропилява материалната си енергия (силата на ума) опитвайки се да развива тези сиддхи. Вместо да се опитвате да левитирате, може да си купите билет за самолет и да използвате времето си за развиването на вашето истинско духовно усъвършенстване, което е себереализация. Ако някой попита дали освобождението от стреса е най-голямата полза от медитацията, той може да попита също и следния въпрос: „Има ли нещо повече от достигането на мистични сили или има ли нещо, което е по-ценно от всички сиддхи? Какво още се крие в медитацията?“

 

Мистични сили

Когато правим медитация, преминаваме през информация, че тя има позитивно влияние върху освобождаването от стреса, релаксация, дистанциране от проблемите и навлизаме в по-фин свят на ефектите от медитирането. Много хора се занимават с различни техники на медитация, отречения, сложни физически упражнения, за да достигнат така наречените мистични сили. За умовете, оформени от западната култура, да имаш такива мистични сили е нещо необикновено, невъобразимо и привлекателно. Този, който може да левитира или да свети като лампа е приеман за свята личност, а понякога може и като инкарнация на Бог. Но ако се вгледаме отблизо, какво са мистичните сили, можем да видим, че много от тях можем да копираме с помощта на съвременните технологии. В древните ведически писания можем да намерим описание на осем различни видове мистични сили – сиддхи. Ако продължаваш процеса на йога сериозно, можеш да достигнеш едно или всички мистични съвършенства.

Анима-сиддхи: Това е сила, чрез която йогите могат да смаляват размера на тялото си, така че да могат да преминават през материални предмети като стена или камък. Но съвременната технология също ни дават възможност да влезем в камъка. С използването на машини хората проникват в планините, строят тунели, метро и т. н. По този начин съвременните учени, без да трябва да преминават през процеса на йога, също имат тези мистични сили.

Лагхима-сиддхи: Дава възможност да станеш толкова лек, че да можеш да левитираш във въздуха или да ходиш по вода. Тази сила е също копирана от съвременните учени, които конструират кораби и самолети. И поради това не е нужно да прекарваме много години от живота си и да преминаваме през трудни и изтощителни практики, само за да отидем на друго място от планетата.

Махима-сиддхи: Чрез тази сила можеш да направиш тялото си по-тежко от най-тежките.

Прапти-сиддхи: Това е сила, чрез която можеш да получиш, всичко, което пожелаеш. Който развива прапти-сиддхи, може да вземе предмети от много далечно място. Например, ако той е в Хималаите, може с ръката си да вземе плод папая от градината на Таити. Също е казано, че може с ръката си да докосне луната. Поради тази невъобразима сила, напредналите йоги наистина могат да пътуват до слънцето и да влязат в слънчевото кълбо, използвайки за това слънчевия лъч. Съвременните учени трябва още да поработят над тази сила.

Иситва-сиддхи: Това е сила на менталното построяване. Какво можем да кажем за създаването на обикновени обекти със силата на волята, след като мистик, който има тази сила, може да създаде или да разруши цялата планета само чрез силата на ума си! Съвременните учени също имат надежда за копирането на тази сила. Пример за това са плановете за „космически колонии“, изкуствени планети, които искат да поставят в космическото пространство и да заселят хора от земята.

Васитва-сиддхи: Това е сила на хипнотизирането или контролиране на човешките умове. Понякога йогите, които нямат скрупули, използват тази сила за манипулирането на свои ученици или за контролирането им. Те преподават безсмислена философия и контролират умовете на своите ученици. Ако вече притежават всичките им пари и ги използват, ги оставят и отиват при други.

Пракамя-сиддхи: Това е вид магия, чрез която можете да направите всякакъв вид чудеса. Например можете да накарате водата да изтича от очите ви и след това да се върне.

Камавасаити-сиддхи: Това е най-великата сила от всички. Също така е вид магия, чрез която можете да приемете каквато пожелаете форма на тялото.

Ако развиете тези различни сиддхи, със сигурност ще изпитате материално удоволствие. Но както всички други форми на материално щастие, тази също има начало и край. И освен това те не са духовни постижения, защото малко или много могат да бъдат копирани от постиженията на съвременните материалистични учени. И така в реалността няма разлика между постиженията на мистичните йоги и постиженията на учените, които никога не са практикували йога медитация, и двете неща са материални. Затова интелигентният човек не трябва да пропилява материалната си енергия (силата на ума) опитвайки се да развива тези сиддхи. Вместо да се опитвате да левитирате, може да си купите билет за самолет и да използвате времето си за развиването на вашето истинско духовно усъвършенстване, което е себереализация. Ако някой попита дали освобождението от стреса е най-голямата полза от медитацията, той може да попита също и следния въпрос: „Има ли нещо повече от достигането на мистични сили или има ли нещо, което е по-ценно от всички сиддхи? Какво още се крие в медитацията?“

 

© Група за йога и медитация „Гоуранга“